King Roulettes
"Customers Choice" - namijenjen je za inovativne kupce koji hoće da njihov proizvod bude jedinstven. Pri tome nudimo širok izbor varijanti za svaku od komponenti a ukoliko kupac niti ovdje ne pronađe ono što traži moguće su i izmjene pojedinih komponenti kao i cijelog cilindra prema njegovim željama.

Napomena:
Iako se neke komponente mogu i izostaviti za rad uređaja su potrebne sve komponente. Montaža naših komponenti na naše komponente je uračunata u cijenu kao i transportna ambalaža. Stavke molimo redom popunjavati.

* Kliknite na slike kako biste ih uvećali!

Složite cilindar odabirom komponenti koje vam najviše odgovaraju u:
  • dizajnu
  • kvaliteti izrade
  • cijeni
1.) Mehanizam
u cijenu je uz mehanizam uračunato:
  • sistem podizanja klobuka (osim motora)
  • sistem ispuha loptice (osim motora i cijevi)
  • glavni motor (montiran)
vrh
vrsta površinske zaštite vidljivih metalnih površina mehanizma (obavezan odabir):
    Nikal   Pozlata Aluminij natural - bez
površinske zaštite
2.) Pregrade vrh
tip pregrada (obavezan odabir):
    Klasičan   Konkavan Žljebast
površinska zaštita (obavezan odabir):
Nikal Nikal Nikal
Pozlata Pozlata Pozlata
3.) Klobuk (obavezan odabir): vrh
3.1) High Class drveni
    Tamno lakiran   Svijetlo lakiran
3.2) Optimal
  Odabir boje klobuka:  
   
3.3) High Class mesingani
    Sa uzorkom granita   Pozlaćen Niklovan
   
4.) Balerina: vrh
odabir tipa balerine (obavezan odabir):
    Sa ručicama typ a   Sa ručicama typ b Bez ručica typ a
odabir površinske zaštite balerine (obavezan odabir):
Nikal Nikal Nikal
Pozlata Pozlata Pozlata
5.) Drveni okvir (neobavezan odabir): vrh
5.1) High Class (puno drvo)
    Tamno lakirana izvedba   Svjetlo lakirana izvedba  
   
5.2) Optimal (mdf)
  odabir boje  
   
6.) Kupola (neobavezan odabir): vrh
    Obično staklo debljine
    6 mm
  Sigurnosno staklo "securit"
  debljine 7 mm
 
   
7.) Postolje (neobavezan odabir): vrh
    Metalno  
8.) Motor puhalice (neobavezan odabir):
Napomena: ostali dijelovi sistema ispuha loptice osim cijevi su uračunati u cijenu mehanizma
vrh
9.) Motor podizača (neobavezan odabir):
Napomena : ostali dijelovi sistema podizanja klobuka uračunati su u cijenu
vrh
10.) Cijev za ispuh loptice (neobavezan odabir):
Napomena : ostali dijelovi sistema za ispuh loptice osim motora su uračunati u cijenu mehanizma
vrh
11.) Loptica (neobavezan odabir): vrh
12.) Sistem očitavanja pozicije loptice (neobavezan odabir): vrh
    Sistem očitavanja pozicije loptice
13.) Upravljačka elektronika (neobavezan odabir): vrh
    Upravljačka elektronika
14.) Naljepnice (neobavezan odabir): vrh
    Plastična folija   Pleksiglas  
   
15.) Kvaliteta završne obrade vidljivih metalnih površina (obavezan odabir): vrh
    N6 - fino tokarenje i
    glodanje/grubo brušenje
  N5 - fino brušenje N4 - poliranje
16.) Odabir načina plaćanja (značajan utjecaj na cijenu) vrh
- 50% avansno (kod narudžbe), 50% 5 dana prije isporuke: rabat 8%
- 50% avansno (kod narudžbe), 50% 30 dana nakon isporuke (uz bankovnu garanciju ili akreditiv): rabat 6%
- 50% 5 dana prije isporuke, 50% 30 dana po isporuci (uz bankovnu garanciju ili akreditiv): rabat 2%
- 100% 30 dana po isporuci (uz bankovnu garanciju ili akreditiv): rabat 0%
17.) Odabir količine (značajan utjecaj na cijenu): vrh
Cjenovni razredi:
1 kom do 20 kom
do 4 kom do 30 kom
do 10 kom do 40 kom
do 15 kom od 40 kom
Podaci o naručitelju: vrh
Naziv tvrtke:  
MB:  
Ime i prezime:  
Adresa:  
Zemlja:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Napomena:  
 
copyright © 2003 www.zvonimir.biz
POSJETITE NAŠE NOVE WEB STRANICE! X

Poštovani/a,
trenutno se nalazite na našim starim web stranicama koje sadrže stare i nevažeće informacije i uskoro će biti ugašene.

Molimo da posjetite naše nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)